Is uw hond al gechipt en geregistreerd? In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. In de loop van 2021 komen hier regels bij.

Waarom nieuwe regels?

De vraag naar honden in Nederland is heel groot. Niet alle honden komen van goede fokkers. Een groot deel van de handel is illegaal. Jaarlijks worden 50.000 tot 70.000 pups geïmporteerd, meestal vanuit Oost-Europese landen.

Het nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond zorgt voor een betere controle op de hondenhandel. In het nieuwe I&R Hond worden fokkers, importeurs, dierenartsen en chippers geregistreerd. Het is straks direct duidelijk waar de hond vandaan komt. En van wie de hond een chip en paspoort kreeg. De bestaande registratieplicht voor bedrijfsmatige houders van huisdieren blijft bestaan.

Informatie voor fokkers en importeurs

Dit geldt ook voor particulieren met honden die nestjes krijgen.

Fokkers en importeurs registreren zichzelf bij het RVO met hun DigiD. Zij krijgen dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Dit geldt ook voor particuliere hondenhouders die één keer een nestje hebben of eenmalig een hond importeren. Een particulier krijgt ook een UBN, maar dan noemen we het een Uniek Basisnummer. Heeft u als bedrijfsmatige fokker of importeur al een UBN? Dan kunt u gewoon dat nummer gebruiken. Een UBN is nodig om de hond te registreren. Zorg daarom dat u uw UBN bij de hand heeft als u uw hond(en) bij een dierenarts of chipper laat chippen.

Als fokker registreert u de geboorte van de pup bij een aangewezen portaal. Ditzelfde doet u met het chipnummer van de moeder.

Het hondenpaspoort wordt voor alle honden verplicht. De dierenarts registreert het paspoort bij een aangewezen portaal.

Als importeur van een hond uit het buitenland laat u de eerste registratie van de hond door een dierenarts doen. De dierenarts registreert de import, chip en het paspoort bij een portaal.

Wanner bent u een bedrijfsmatige fokker?

Hieronder ziet u indicaties om dit te beoordelen. Ze hoeven niet allemaal te gelden.

  • U fokt niet om de dieren zelf te houden en ook niet voor uw familie en vrienden.
  • U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
  • U vangt de dieren op tegen een vergoeding.
  • U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of fokken van de dieren.
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of u heeft een btw-nummer.
  • U adverteert.
  • U wilt winst maken met uw activiteiten.

Voor honden en katten geldt in eerste instantie een getalsmatige indicatie. Heeft u 20 of meer dan 20 honden of katten verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt? En deed u dit in een aaneengesloten periode van 12 maanden? Dan houdt u bedrijfsmatig huisdieren. Bij minder dan 20 dieren wordt u ook beoordeeld met de indicaties die hierboven staan. Voor andere diersoorten is er geen getalsmatig richtsnoer.

 

Informatie voor kopers van honden

Koop alleen een hond met een chip, registratie én een officieel dierenpaspoort.

De dierenarts registreert het chipnummer van de hond bij een aangewezen portaal. Dit doet de dierenarts ook met het paspoortnummer. Voor beide registraties heeft de arts het UBN van de houder nodig. Leveranciers van chips en paspoorten krijgen unieke nummers voor chips en paspoorten. Leveranciers houden digitaal een administratie bij. Hierin staan alle dierenartsen en chippers die chips en paspoorten hebben gekocht.

Elk portaal zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw gegevens veilig zijn. Alle gegevens gaan regelrecht vanuit de portalen naar een centrale databank. Zo heeft de overheid informatie van alle honden in Nederland.

Het is volgens de wet verboden om een hond zonder chip en registratie te kopen. Straks moet u er ook op letten dat de hond een paspoort heeft. U weet zo meer van de geschiedenis van het dier. U kunt dan bijvoorbeeld controleren wie de moeder is en of de hond zijn inentingen heeft gehad. Verkopers die honden verkopen zonder paspoort, chip en registratie houden zich niet aan de wet. Zij willen waarschijnlijk onzichtbaar blijven voor de overheid. Vraag u dan af of deze persoon het beste met de hond voor heeft.

Heeft u per ongeluk een hond gekocht zonder registratie? Bent u opgelicht met een vals paspoort? Vraag dan in ieder geval direct een UBN aan. En registreer uw nieuwe hond bij een aangewezen portaal.