Blaasproblemen bij katten

Blaasontsteking komt veel voor

Blaasproblemen bij poezen, zowel gesteriliseerde als niet gesteriliseerde is de blaasontsteking een van de meest voorkomende problemen. De verschijnselen hiervan zijn dat de kat vaak naar de bak moet, er lang opzit, hierbij soms klagelijk miauwt, terwijl maar een heel klein plasje wordt geproduceerd. Als de klachten wat langer bestaan kan er ook wat bloed bij de plas zitten, afkomstig van de ontstoken blaaswand.

Blaasontsteking heeft verschillende oorzaken. Veel voorkomende oorzaken zijn blaasgruis, stenen en infecties, maar ook poliepen of zelfs gezwellen van de blaas kunnen tot dit soort klachten leiden. Het is daarom raadzaam om bij het vermoeden van een blaasontsteking, contact op te nemen met uw dierenarts. Alleen deze kan beoordelen of er sprake is van een ontsteking of dat er meer aan de hand is.

Vaak is verder onderzoek nodig, we willen dan altijd wat plas onderzoeken of eventueel een echo van de blaas maken. Het is dan ook gemakkelijk om alvast wat urine mee te nemen. Hiervoor zijn speciale kattenbakkorrels te verkrijgen bij de balie.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-zuidwest-drenthe_kat-blaasproblemen
DAPZWD_dierenartsenpraktijk-zuidwest-drenthe_kat-sluipen

Ook bij katers zien we regelmatig blaasontstekingen, de verschijnselen zijn hetzelfde als bij de poes. Een apart probleem vormen de zogenaamde plaskaters. Bij katers en ex-katers is het laatste deel van de plasbuis erg nauw. Vormt zo’n kater gruis in zijn urine dan kan dit de plasbuis verstoppen. Dit gruis zijn in feite hele kleine blaassteentjes (kristallen). Het gevolg is dat de kater zijn plas niet meer kwijt kan, de blaas overvuld raakt en de nieren het lichaam niet meer zuiveren van afvalstoffen.

Kortom, de kater krijgt een niervergiftiging die binnen 36 uur dodelijk kan zijn! U begrijpt dat dit uiteraard een spoedgeval is dat meteen door een dierenarts behandeld dient te worden. Deze zal trachten de verstopping op te heffen door de plasbuis door te spoelen of, als dit niet lukt, de kater te opereren. Om herhaling te voorkomen is vaak een speciaal dieet-voer nodig. Dit voer gaat de vorming van gruis tegen en bevat tevens stoffen die al gevormd gruis weer oplossen.

Samengevat; vermoedt u bij uw poes of kater een blaasontsteking neem dan contact op met uw dierenarts. Zeker bij een verstopte kater kan uitstel dodelijk zijn! Blaasproblemen? Neem contact op. Vragen? Kom gerust langs.

Onzindelijkheid bij uw kat

Onzindelijkheid is het meest voorkomende gedragsprobleem, maar tevens een probleem dat met de juiste maatregelen goed op te lossen is.
Lichamelijke oorzaken dienen altijd als eerste uitgesloten of behandeld te worden. Pijn bij het plassen zorgt ervoor dat de kat de kattenbak met iets vervelends associeert. Indien er niets aan de oorzaak gedaan wordt, blijft het probleem in stand.

Daarnaast kunnen wij u een aantal adviezen geven m.b.t. het kattenbakbeleid:
- Kattenbakken dagelijks schoon houden
- Het aantal kattenbakken dient gelijk te zijn aan het aantal katten + 1
- Kattenbakken met en zonder kap plaatsen
- Kattenbakken niet in de nabijheid van eten of drinken plaatsen
- In een deel van de kattenbakken ander grit uitproberen
- Zorgen dat alle katten in alle rust de kattenbak kunnen gebruiken en elkaar kunnen ontlopen

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-zuidwest-drenthe_kat-03
oude kat slechte vacht dierenarts meppel

Oudere kat vaker onzindelijk

Een speciaal punt van aandacht is de senior kat, die plotseling onzindelijk wordt. Bij oudere katten kan dementie een oorzaak van onzindelijkheid zijn, maar wat heel vaak een rol speelt is de afnemende soepelheid van het kattenlijf bij het vorderen van de leeftijd, evenals pijn in de gewrichten bij het hurken in de kattenbak. Een open kattenbak, die minimaal 1 ½ keer de lengte van het kattenlichaam is, met een lage instap en zacht kattengrit op een goed bereikbare plaats is meestal voldoende om de oudere kat weer netjes de kattenbak te laten gebruiken.

Om te voorkomen dat onzindelijkheid een lastig gedragsprobleem wordt , is het noodzakelijk om snel een gerichte aanpak vast te stellen.
Bij twijfel contact opnemen.