Titeren

Vaccineren op maat

Titeren is een sneltest waarbij we een paar druppels bloed afnemen om te bepalen of er nog voldoende afweerstoffen aanwezig zijn tegen parvo, hondenziekte en besmettelijke leverziekte (HCC). Dit zijn belangrijke hondenziekten (virussen) waartegen wordt gevaccineerd.

Al jaren is er is er een discussie of het wel nodig is om elk jaar de hond te vaccineren. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de cocktail vaccinatie niet meer jaarlijks nodig is. In onze praktijk vaccineren we vanaf 2008 al alternerend, dat wil zeggen dat de volledige vaccinatie nog maar eens in de drie jaar wordt gegeven.

Echter, nieuwe studies wijzen uit dat de bescherming soms nog langer aanhoudt, waardoor de hond nog goed beschermd is. Dit is te bepalen met behulp van een bloedonderzoek.

De uitzondering is de vaccinatie tegen de Leptospirose (ziekte van Weil, een bacterie). Deze vaccinatie dient jaarlijks gegeven te worden, omdat het vaccin hiertegen geen langdurige bescherming geeft. Voor Rabies (1x/3 jaar) en Kennelhoest (1x/jaar) is er geen (wettelijk) geldige test.

hond2-dapzwd-vaccicheck
Hitte_hond_dapzwd_meppel_dierenarts

Voor wie is titeren aan te raden?

- Elke hond, waarvan de eigenaar de hond wel goed beschermd wil hebben maar onnodige vaccinatie wil voorkomen.
- De hond die een reactie heeft laten zien op de vaccinatie (allergische reactie)
- De hond die een onbekende entingsvoorgeschiedenis heeft
- De hond die ziek is of bijvoorbeeld een auto-immuunziekte heeft gehad
- Om bij twijfel te controleren of een hond goed is beschermd
- Om het juiste tijdstip van vaccineren bij pups te bepalen

Hoe gaat titeren in zijn werk?

U kunt zowel telefonisch als online een afspraak inplannen bij Drs. B. A. Sloots voor de vaccicheck, gezondheidscontrole en vaccinatie. Uw hond wordt helemaal nagekeken en we geven de jaarlijkse vaccinatie tegen de ziekte van Weil en indien gewenst tegen kennelhoest of rabiës (hondsdolheid). Hierna worden enkele druppels bloed afgenomen.

Er is een klein beetje bloed nodig om te kunnen kijken of er nog voldoende antilichamen aanwezig zijn die voor bescherming zorgen en binnen 10 minuten weten we of jouw hond beschermd is en wel of geen vaccinatie nodig heeft. Is er nog voldoende bescherming bij honden van 1 jaar of ouder, dan wordt dit in het paspoort genoteerd en hoeft jouw dier pas over 3 jaar opnieuw te worden getiterd. Wij werken met de nieuwste test: de RapidSTATUS™ TiterTest™.

Bij pups is het mogelijk om met de titertest te bepalen wanneer de afweerstoffen van de moeder (maternale immuniteit) zijn verdwenen en dan te vaccineren. Na 3 – 4 weken kan dan nogmaals worden getiterd om te kijken of de vaccinatie goed is aangeslagen.

Wanneer is het handig om te starten met titeren?

-De titertest kan uitgevoerd worden op elke leeftijd vanaf 3-4 weken na een vaccinatie om te bepalen of er voldoende afweer is opgebouwd of direct bij honden waarvan de vaccinatiegeschiedenis niet bekend of onzeker is.
- Bij pups kan er vanaf 6 weken leeftijd worden getitered om het juiste vaccinatietijdstip te bepalen.
- Honden die als pup volgens schema zijn gevaccineerd kunnen starten wanneer zij weer de cocktailvaccinatie zouden krijgen, namelijk op 1 jaar leeftijd en daarna iedere 3 jaar.

 

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-zuidwest-drenthe_content_hond-husky
overgewicht huisdieren spelletjes spelen

Is een positieve titerbepaling ook officieel geldig?

Met een positieve titerbepaling die door de dierenarts in het paspoort is afgetekend mag een hond naar het pension of de show. De dierenarts moet wel aangeven in het boekje hoe lang de geldigheidstermijn is (aldus Raad van Beheer, Dibevo, KNMvD).
Voor het pension (en soms de show) is een kennelhoestenting nog wel verplicht