Castratie mannelijk konijn

Konijnen in huis worden vaak gecastreerd

Konijnen die binnenshuis worden gehouden moeten over het algemeen worden gecastreerd. Door hun sterke territoriumdrang gaan zij regelmatig sproeien op dingen of zelfs mensen in hun omgeving of vertonen zij ander dominant gedrag zoals rijden (dekgedrag) en bijten. Dit gedrag begint als zij in de in de puberteit komen (5-8 maanden ouderdom) Als een konijn dit gedrag vertoond, dan kan een castratie vaak helpen. Als een konijn dit gedrag niet vertoont is er geen reden om het dier te castreren als het alleen wordt gehouden.

Wanneer er meerdere konijnen bij elkaar worden gehouden dan is castratie meestal noodzakelijk. Ook broertjes kunnen vechten tot de dood. Mannetjes kunnen dan ook vaak het beste vanaf 3 maanden leeftijd worden gescheiden, maar met de mogelijkheid om elkaar te ruiken en te zien (bijvoorbeeld een gazen scheidingswand). Hetzelfde geldt als er een mannetje en een vrouwtje zijn aangeschaft, waarmee niet gaat worden gefokt.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-konijn-volwassen
DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-konijn-grijs

Castratie kan op alle leeftijden

Castratie kan plaatsvinden vanaf 4-5 maanden ouderdom. Castreren kan ook op oudere leeftijd een succesvolle behandeling zijn bij ongewenst agressief gedrag en sproeien. Na castratie kan het mannetje het best nog 3 weken gescheiden blijven van een vrouwtje om een mogelijk nog bevruchtende paring te vermijden.

Castratie vindt plaats onder algemene narcose met zuurstof, pijnstilling, antibiotica en maatregelen om het konijn (en zijn spijsverteringsstelsel) weer goed op gang te brengen. Een konijn mag voor een operatieve ingreep niet vasten en moet, zodra het dier weer goed wakker is, kunnen eten of zo nodig worden gedwangvoerd.