Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis (IBR)

IBR wordt ook wel “koeiengriep” genoemd

Zowel koeien als jongvee kunnen deze ziekte doormaken.De veroorzaker van IBR, het bovine herpesvirus, blijft na een infectie levenslang in de koe aanwezig. De belangrijkste symptomen die bij IBR waargenomen kunnen worden zijn koorts, neusuitvloeiing, rode slijmvliezen, versnelde ademhaling, hoesten en verminderde eetlust.

Maar ook verminderde productie en verwerpen kunnen het gevolg zijn van een IBR infectie. Koeien kunnen zelfs dood gaan aan deze ziekte, zeker als ze geen weerstand hebben ontwikkeld tegen IBR (bv. door vaccinatie).
IBR-besmette dieren zijn een permanent risico

De veroorzaker, het bovine herpesvirus, kan na een infectie levenslang in de koe aanwezig blijven. Door stress kan het virus weer actief worden: de koe gaat opnieuw virusdeeltjes uitscheiden en kan zo weer koppelgenoten besmetten waardoor opnieuw een uitbraak kan ontstaan.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-eten
DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-weide

IBR Aanpakken: bestrijden verhoogt saldo

Wanneer uw bedrijf IBR-vrij is, stijgt het saldo met € 15-20 per koe. Tevens kunt u bij de export van runderen voordeel hebben van de IBR-vrij status. Welke aanpak bij uw bedrijf past, hangt af van de IBR-historie van uw bedrijf, hoe snel u IBR-vrij wilt worden en welke investering u bereid bent te doen.

De uitslag van tankmelkonderzoek vormt een goed uitgangspunt voor het bepalen van de IBR-aanpak op melkveebedrijven. Wanneer afweer stoffen worden gevonden, kunt u ervan uitgaan dat meer dan tienprocent van uw veestapel besmet is met het IBR-virus. Afhankelijk van de uitslag kan er een passende strategie opgesteld worden.

IBR-vrij certificeren

Certificeren kan op twee manieren: via tankmelkonderzoek of via bloedonderzoek. Voor meer informatie over IBR-vrij certificeren kunt u bij ons terecht of kijk op de website van de Gezondheidsdienst.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-kalf
DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-kop

Vaccinatie tegen IBR

Onafhankelijk van de IBR status van uw bedrijf is het aan te raden om te vaccineren tegen IBR, het kan gezien worden als een soort verzekering die dekking geeft tegen een IBR-uitbraak. Gewoonlijk hoeft de koppel maar eenmaal per jaar gevaccineerd te worden (einde van de zomer optimaal). Vanwege de volgende redenen wordt vaccinatie tegen IBR sterk aanbevolen.

Toenemende kans op uitbraken: Na het stoppen van het verplichte vaccinatieprogramma daalt het beschermingsniveau in Nederland. Daarmee stijgt de kans op uitbraken omdat veel koeien geen weerstand meer hebben tegen IBR en is de schade groot bij een uitbraak.
Op veel bedrijven zijn nog IBR-besmette dieren aanwezig:Besmette dieren zijn een permanent risico. Vaccineren op besmette bedrijven is verstandig om de niet-besmette koppelgenoten te beschermen.

 

IBR vacinatie loont

Melkveebedrijven die niet IBR-vrij zijn, maar wel vaccineren tegen deze ziekte realiseren een fors hoger voersaldo per koe dan besmette bedrijven die niet vaccineren. Dit voersaldovoordeel wordt grotendeels bepaald door een hogere melkproductie per koe.

Tip: Het IBR-vaccin en BVD-vaccin kunnen in één injectie toegediend worden. Het BVD-vaccin wordt dan als oplosmiddel gebruikt voor het IBR-vaccin. Dit werkt uiteraard kostenbesparend en is bovendien minder belastend voor het dier.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-grazen