Hoge bloeddruk bij gezelschapsdieren

Bloeddruk opmeten bij gezelschapsdieren

Een te hoge bloeddruk komt met name bij de oudere kat veel voor. In een vroeg stadium merk je er vaak nog niets van. In een later stadium kunnen katten er oogaandoeningen en hersenletsel door krijgen. In het oog kunnen er bloedingen ontstaan in het netvlies, ook kan het netvlies loslaten. In de hersenen kan een bloeding ontstaan, waardoor de kat plotseling dronken lijkt of een epileptische aanval krijgt. Het hart en de nieren ondervinden ook schade van een te hoge bloeddruk. Doordat het hart harder moet pompen, kan de wand verdikt raken. Soms kan er bij het klinisch onderzoek een 'gallopritme' gehoord worden of een hartruis, het is dan verstandig om een bloeddrukmeting te doen. Een hoge bloeddruk is schadelijk voor de nieren en vaak een oorzaak voor chronisch nierfalen.

In de meeste gevallen is er een onderliggende oorzaak voor de hoge bloeddruk, slechts in 20% van de gevallen wordt er geen oorzaak gevonden. Een te hoge bloeddruk komt vaker voor bij katten met chronisch nierfalen of bij katten die behandeld worden voor een te snel werkende schildklier.

De bloeddruk is eenvoudig op te nemen, zoals in onderstaande video te zien is. Het kost vaak wel tijd om de kat zich op zijn gemak te laten voelen. Wanneer u komt voor een bloeddrukmeting bij uw kat, wees dan ruim op tijd zodat de kat even aan de kamer kan wennen. Katten vinden het fijn om een eigen kleedje mee te hebben met hun eigen geur.

Een te hoge bloeddruk is gelukkig wel goed te behandelen met 1 x per dag een tabletje of een drankje.

De prognose is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. De schade die al ontstaan is kan zich in veel gevallen grotendeels herstellen.

oude-kat-poes-hoge-bloeddruk-meting_DAPZWD-Dierenartsenpraktijk-Zuidwest-Drenthe-Meppel

Bloeddruk meten bij een kat

In onderstaande video kun je zien hoe de bloeddruk bij een kat wordt gemeten.