Wormen bij paarden

Algemene informatie over wormen

Maagdarmwormen kunnen ernstige problemen veroorzaken bij uw paard. Ontwormen is nodig om deze problemen op te lossen. Bij gezonde paarden is het niet altijd nodig om te ontwormen.

Sinds lange tijd is het gebruikelijk paarden meermaals per jaar standaard te ontwormen. Het onnodig of onjuist ontwormen kan ervoor zorgen dat wormen niet meer goed reageren op ontwormmiddelen en resistent worden. Om deze reden zijn ontwormmiddelen sinds enkele jaren alleen op recept van een dierenarts verkrijgbaar.

Hierbij is het ook van belang welke wormen in de mest aanwezig zijn. Dit kunnen we in ons eigen laboratorium onderzoeken. Door geregeld mestonderzoek uit te voeren, is het mogelijk de besmettingsgraad goed te monitoren.

Praktisch komt het er dus op neer dat er óf klinische klachten zijn bij het paard waarbij een dierenarts aan een worminfectie denkt, óf blijkt dat er in de mest van het paard wormeieren worden aangetroffen.

paarden-06_DAPZWD-Dierenartsenpraktijk-Zuidwest-Drenthe-Meppel
dermatologie-demodex-mijt-parasiet_DAPZWD-Dierenartsenpraktijk-Zuidwest-Drenthe-Meppel

Wormonderzoek pakket

Met het wormbestrijdingspakket kunnen wij gericht advies geven over de bestrijding van wormen bij uw paard. Omdat ons advies is om meerdere malen per jaar mestonderzoek te doen, kunt u bij ons gebruik maken van een voordeelpakket. Het aantonen van wormeieren in de mest gaat via microscopisch onderzoek. U levert dagverse mest in van uw paard (we hebben maar 5 gram nodig dus één mestbal is meer dan voldoende) en u krijgt vaak dezelfde dag uitslag met advies.

Ons advies is hiermee in het voorjaar te beginnen en elke zes weken onderzoek te doen. Vanaf het najaar is mestonderzoek minder zinvol. Het komt vaak voor dat een paard zelden of zelfs helemaal niet ontwormd hoeft te worden

Wanneer uw paard in een koppel loopt kunnen wij individuele monsters van maximaal 5 paarden mengen. Dit kan binnen één pakket, ideaal dus voor paarden op een manege of pensionstal.

De inhoud van het wormpakket

Het pakket houdt het volgende in:
- 6x per jaar mestonderzoek op wormeieren.
Bij meerdere paarden volstaat een mengmonster.
- een informatieboekje over maagdarmwormen bij paarden
- op maat preventief advies
- 15 % korting op extra mestonderzoek, mocht dit nodig zijn
- 10 % korting op ontwormmiddelen

De kosten zijn €85,- per paard of groep.

paarden-10_DAPZWD-Dierenartsenpraktijk-Zuidwest-Drenthe-Meppel
paarden-08_DAPZWD-Dierenartsenpraktijk-Zuidwest-Drenthe-Meppel

Uitzonderingen

Ontwormen in het najaar
In principe is het dus de standaard dat we ontwormen aan de hand van mestonderzoek, maar in het najaar ligt dit iets anders. Horzellarven komen namelijk niet naar voren in het mestonderzoek maar kunnen in het najaar wel innestelen in de maagwand en hier een maagbloeding of zelfs perforatie veroorzaken.

Daarnaast kapselt de rode bloedworm zich gedurende het najaar in waardoor deze, in het najaar, niet uit het mestonderzoek naar voren komt. Wegens de horzellarven is dus het advies in het najaar standaard te ontwormen. Bij paarden waarvan lange tijd geen mestonderzoek is gedaan, is het aan te raden om een ontwormingsmiddel te gebruiken dat ook tegen de ingekapselde larven van de rode bloedworm werkt.

Gevoelige diergroepen
Er zijn bepaalde diergroepen die bijzonder vatbaar zijn voor een wormbesmetting. Veulens, paarden jonger dan drie jaar en drachtige merries zullen wel op gezette tijden ontwormd moeten worden, we vragen u contact op te nemen voor specifiek advies.

Aangekochte paarden
Als de (ontworm) geschiedenis van een aangekocht paard onbekend is, kan het advies zijn om het paard te ontwormen. Neem gerust hier contact met ons over op. Als een aangekocht paard in de weide komt waar een hele lage wormbesmetting is, kan het verstandig zijn om het paard eerst te ontwormen voor ze aan de koppel wordt toegevoegd.