Lepelaar 70  •  7943 SH Meppel  •  (0522) 238 508
spoedgeval gezelschapsdieren:
(0522) 238 508
spoedgeval landbouwhuisdieren/paard:
(0522) 238 518

Huisvestigingsproblemen bij fretten

Zo min mogelijk stress

Een fret is van nature geen groepsdier, maar kan wel in kleine groepen (2-4 dieren) worden gehouden. Door de domesticatie is het juveniel (kinderlijk) gedrag behouden.

Het is belangrijk dat deze dieren goed met elkaar overweg kunnen, aangezien stress tot problemen (maagdarmklachten) kan leiden.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-zuidwest-drenthe_fret-gebit