Agenda Landbouwhuisdieren

 

 

18 oktober 2023 

Oktober t/m november 

Najaar 2023 of voorjaar 2024

boerenavond, nadere informatie volgt

actie biestmanagement

workshop koesignalen

Opgeven kan via:

Mail: lhd@dapzwd.nl

WhatsApp: 06 33340347

Telefonisch: 0522 238518

Actie biestmanagement

Krijgt uw kalf genoeg biest binnen?

Kalveren worden nagenoeg zonder antistoffen geboren. Daarom is het binnenkrijgen van biest van essentieel belang voor een goede start van het kalf. Uw kalf loopt daarbij minder risico voor het oplopen van ziekten en kan zo optimaal groeien. Uit onderzoek blijkt dat zowel kalveren die de eerste 24 uur bij de koe blijven als kalveren die bij de koe worden weggehaald niet allemaal voldoende biest binnenkrijgen. Om u inzicht te geven in de gezondheid en het management van uw kalveren bieden wij aan om in de periode van oktober tot en met november bloed te komen tappen bij 5 kalveren in de leeftijd van 2 tot 7 dagen en een korte vragenlijst af te nemen. Uit dit bloed kunnen we zien wat het niveau aan antistoffen is, wat aangeeft of uw kalf genoeg biest van voldoende kwaliteit heeft binnengekregen.

De actie sluiten we af met een educatieve en gezellige lunchmeeting op 29 november van 12.00-14.00 uur, waarin we de theorie en uitkomsten van de vragenlijsten en de bloedonderzoeken bespreken.

De prijs voor de actie (bloedtappen en lunchmeeting) komen uit op totaal €75,-.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-kalf