Chippen van honden

Chippen voor een juiste registratie van uw hond

Het is verplicht om pups die geboren zijn na 1 april 2013 te chippen voor ze zeven weken oud zijn en ze te registreren voor ze acht weken oud zijn op naam van de fokker bij een daarvoor aangewezen databank. De nieuwe eigenaar moet de chip vervolgens binnen 14 dagen op zijn naam laten registreren. Deze regeling heeft als doel de illegale import van pups vanuit het buitenland tegen te gaan. Vraag daarom naar het registratiebewijs als u een pup aanschaft. De houder van het dier wordt verantwoordelijk gehouden voor een juiste registratie. Dat is de persoon bij wie de hond daadwerkelijk verblijft. Dus ook als u pleeggezin wordt, moet u de hond op uw naam laten zetten.

 

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-zuidwest-drenthe_chippen

Vanaf 1 november 2021 is het voor het registreren van een chip een UBN nodig. Fokkers en importeurs kunnen dit nummer aanvragen op de site ww.rvo.nl. 

Dierenartsen kunnen alleen chips registreren als u een UBN heeft.

Wanneer u een pup aanschaft, zal deze dus al een geregistreerd chipnummer moeten hebben.

 

Handleiding aanvragen UBN

Ook alle honden, ongeacht de leeftijd, welke uit het buitenland naar Nederland worden gebracht na 1 april 2013 behoren gechipt te zijn. De registratie op naam van de nieuwe eigenaar dient binnen 14 dagen plaats te vinden.

Indien uw hond onder deze regeling valt, bent u verplicht om wijzigingen binnen 14 dagen door te geven en wanneer uw dier verkocht wordt of overlijdt dient u hem af te melden.