Worminfecties in Nederland

Hoestende koeien

Hoesten in de weideperiode is het belangrijkste signaal voor een longworminfectie. De ernst van het hoesten varieert sterk. Alleen dieren met weidegang kunnen een longworminfectie oplopen.

Longworminfecties komen heel af en toe voor bij koeien op een bedrijf met zomerstalvoedering wanneer de dieren vers gras gevoerd krijgen van een besmette snede. In geval van ernstige longworminfectie daalt de melkproductie en vermagert het dier.

Bij een recent onderzoek is de schade door een longwormuitbraak berekend op ruim 150 euro per aanwezige koe.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-snuit
DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-weide

Pak Worminfecties gericht aan

Meer dan 40% van de melkveehouders voert standaard een opstalbehandeling tegen worminfecties uit na het eerste weideseizoen, terwijl dit lang niet altijd nodig is. Onnodig behandelen kost geld, werkt goede immuniteitsopbouw tegen en leidt tot resistentieontwikkeling tegen wormmiddelen.

Tankmelkonderzoek biedt melkveehouders de mogelijkheid om in één keer een overzicht van de wormstatus (maagdarm-, longwormen en leverbot) op hun bedrijf te ontvangen.

Deze parasitaire infecties kunnen problemen geven zoals zieke dieren en productiedaling. Met de uitslag van het tankmelkonderzoek kunt u samen met uw dierenarts deze aandoeningen gericht aanpakken en voorkomt u eventueel onnodig behandelen.

Meldt u aan

Tankmelkonderzoek op afweerstoffen geeft veel inzicht in de immuniteitsontwikkeling voor de betreffende wormen bij jongvee en de eventuele schade door worminfecties bij melkvee. GD Tankmelk Worminfecties omvat een handige combinatie van drie tankmelktesten op worminfecties: longwormen, maagdarmwormen en leverbot.

Doel: het opsporen van (subklinische) long-, maagdarmworm- en leverbotinfecties in melkveekoppels met weidegang. De tankmelk wordt twee keer getest op afweerstoffen tegen longwormen, in augustus en eind oktober, en een keer op leverbot en maagdarmwormen in oktober. Begin november ontvangen zowel veehouder als dierenarts een overzichtelijke totaaluitslag van het gecombineerde wormonderzoek. Zo weet u of er één of meerdere parasitaire infecties spelen op uw bedrijf.

Bovendien ontvangt u als er vervolgonderzoek noodzakelijk is in bloed (longworm en/of leverbot) of mest (maagdarmwormen) als deelnemer aan dit abonnement 25% korting op de onderzoekskosten bij de GD.

Voor deelname aanmelden; www.gddeventer.com of 0900-1770.
Aanmelden via de dierenarts is ook mogelijk.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-kop