Sneltesten in eigen laboratorium

Kalverdiarree: Fassisi BoDia

Kalverdiarree is nog steeds een groot gezondheidsproblemen en daarmee een groot economisch risico bij het houden van kalveren. Als een kalf diaree heeft; is directe behandeling noodzakelijk. Daarom moet de ziekteverwekker snel en duidelijk vastgesteld worden. Dit mede ook om te bepalen wat het plan van aanpak moet zijn om te voorkomen dat andere kalveren diarree krijgen.

Er zijn meerdere oorzaken voor kalverdiarree. De meest voorkomende ziekte verwekkende organismen voor kalverdiarree in de eerste levensweken zijn:
– Rota virussen
– Corona virussen
– Escherichia Coli K 99
– Cryptosporidium parvum

De Fassisi BoDia sneltest test op deze 4 verwekkers. Per doos van 5 stuks verpakt.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-eten