Rangorde en dominantie bij honden

Plaats in de roedel essentieel

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn honden niet uit op het domineren van hun baas en gezin. Toch zijn er nog wel veel opvoedingsmethoden die er vanuit gaan dat het gezin de roedel van de hond is: “De hond luistert alleen als zijn plaats binnen de roedel duidelijk is en moet onder ons staan, willen wij probleemloos met hem samen kunnen leven.” Resultaten uit nieuw onderzoek bewijzen dat de manier van opvoeden om dominantie te bestrijden, vaak juist angst en agressie oproept

Hoe zit het dan met 'dominantie' en 'rangorde'?

De structuur van de wolvenroedel wordt graag als voorbeeld gebruikt voor het gedrag van onze honden - vooral wanneer het om 'rangorde' en om 'dominantie' gaat.
Het beeld dat we kennen van de wolvenroedel is als volgt: Een alfateef en alfareu leiden samen de roedel. De andere wolven proberen deze leidersplaats over te nemen en steeds hogerop in de roedel te komen. Het leven binnen de roedel is hard en iedere wolf moet zijn eigen plaats in de groep verdedigen.

overgewicht huisdieren beoordelen
hond2-dapzwd-vaccicheck

Leven in een roedel is hard

Dit laatste mogen wij  gerust vergeten. Er is namelijk gebleken dat het onderzoek waarop dit gebaseerd is, werd verricht bij wolven in gevangenschap. Groepen wolven die door mensen bij elkaar waren gezet moesten in krappe ruimtes leven. Ze hadden vaak weinig eten dat ze met elkaar moesten delen. Dit zijn geen goede voorwaarden voor een vreedzame samenleving. Dat daarbij veel stress en agressie te zien was, is dan ook niet zo vreemd. Bij natuurlijk samengestelde roedels in het wild is iets heel anders te zien.

De Amerikaan David Mech heeft aangetoond dat wolven en honden in het wild vreedzaam samenleven. De wolf en wolvin die de leiding hebben, zijn helemaal geen strenge leiders, die hun rang tegenover alle andere wolven moeten verdedigen. Zij zijn juist liefhebbende en zorgzame ouders. Geen enkele wolvenleider kan zijn roedelgenoot ergens toe dwingen. Samenwerking gebeurt vrijwillig en "gehoorzaamheid" speelt geen rol.

Wat is een dominante hond?

Dominant gedrag wordt vaak bestempeld als gedrag waarbij de hond altijd probeert om de leiding (over) te nemen.

Wanneer we van de nieuwe inzichten uitgaan, weten we dat gedrag dat wij als dominerend zagen niet als doel heeft de baas te worden, maar vaak ontstaat uit onzekerheid of een gevoel van onmacht.
Soms heeft de hond gewoonweg niet geleerd hoe hij zichzelf moet gedragen en beheersen in het bijzijn van de mens. Soms weet hij niet hoe hij met de situatie om moet gaan of heeft het gevoel dat hij zich moet verdedigen. Agressie, of gewoon ongehoorzaam gedrag is dus geen dominantie.

Wanneer een hond zeer zelfverzekerd is tegenover andere honden, zoals er ook dominante mensen zijn, spreken we van een dominante hond.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-zuidwest-drenthe_content_gebit-hond

Wat betekent dit voor de omgang met onze honden?

Afgezien van al deze nieuwe informatie, moeten wij bij ons samenleven met onze honden het volgende in het achterhoofd houden:

In de roedel bestaat een familiestructuur, waarbij geen heftige gevechten voorkomen om hogerop in de roedel te raken.
De roedelleiders (de alfareu en alfateef) zijn de ouders en zij zijn zeer tolerant, vriendelijkheid en zorgzaam voor hun familie.
Hun belangrijkste taak is hun roedel veiligheid te bieden en ervoor te zorgen dat het de leden goed gaat.
"Gehoorzaamheid" speelt binnen wolvenroedels geen enkele rol.
De alfareu en teef zijn waardige en eerlijke leiders. Nooit zullen zij op een onberekenbare manier dreiging of geweld gebruiken. Alleen bij hoge uitzondering komt het tot lijfelijke conflicten. Als een wolf een ander aanvalt, gaat het meestal om leven en dood.
Voor onze eigen huishond is het fijn om deze ‘eerlijke leider’ als menselijke baas te hebben.

Hitte_hond_dapzwd_meppel_dierenarts

Duidelijke gedragsregels

Met een aantal duidelijke gedragsregels, omgangsvormen en een zelfverzekerde houding wint u het respect van uw hond. Om  hem te laten gehoorzamen, hoeft u er alleen maar voor te zorgen dat die gehoorzaamheid hem iets oplevert wat hij de moeite waard vindt. Positief gedrag belonen is de beste leermethode!

Acties zoals het de zogenaamde 'alfaworp' waarbij de hond op de rug gelegd wordt,  of het 'nekschudden' waarbij de hond  wordt door de hond als een aanval op leven en dood gezien. In het wild wordt alleen door een hond geschud met een prooi die hij wil doden. Het op de rug liggen is voor de hond een houding waarin hij volledig weerloos is. Hij zal deze alleen tonen wanneer hij zich overgeeft aan de tegenpartij of wanneer hij het volle vertrouwen in de ander heeft.  Dit wordt nooit afgedwongen. Het is niet raar dat wanneer wij onze hond onder dwang op de rug leggen of heen en weer schudden, het dier geen soms geen andere mogelijkheid ziet dan agressie uit noodweer. Dan hebben we het nog niet eens over het vertrouwen, dat de  hond verliest  in deze blijkbaar onberekenbare mens.

Vraag de hulp van een gedragsdeskundige

Wanneer u een hond heeft die niet luistert, doet wat hij zelf wil en dit duidelijk te maken naar u door te grommen of uit te vallen? Vraag dan hulp van een hondengedragsdeskundige.