Encephalitozoon cuniculi bij konijnen

E. Cuniculi is een parasiet

Encephalitozoon cuniculi is een microsporidia (protozoa; een eencellige parasiet), deze vermenigvuldigen zich in de cellen van het konijn en worden uitgescheiden via de urine.
Besmetting vindt plaats via met urine besmet materiaal en via de baarmoeder bij drachtige voedsters (transplacentair).

Na een besmetting worden de E. cuniculi parasieten in het lichaam opgenomen en kunnen deze in regressie (rust) gaan. Dit is de latente fase en het konijn leeft zonder ziekteverschijnselen. Als er een stressmoment optreedt in het leven van een geïnfecteerd konijn dan kunnen de parasieten uit deze latente fase komen en overgaan naar het acute infectiestadium.

De parasieten gaan zich dan sterk vermeerderen en er ontstaat een ontstekingsreactie van het lichaam hierop. Als de ontsteking al langere tijd aanwezig is ontstaat het chronische stadium en reageert het lichaam erop met granulomateuze ontstekingshaarden.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-konijn-hok
DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-konijnen

Scheve kop veelvoorkomend verschijnsel

Hersen, – nier- en oogafwijkingen kunnen voorkomen en de symptomen variëren naar gelang de organen die worden aangetast. Als het zenuwstelsel is aangetast is een scheve kop een veel voorkomend verschijnsel, soms draait het hele konijn daardoor zelfs bij bepaalde bewegingen.
Bij nierproblemen plast het konijn veel en kan incontinentie voorkomen. Soms treedt acute sterfte op door een neurologische aanval of hartinfarct.

De waarschijnlijkheidsdiagnose wordt meestal gesteld op de symptomen. De prognose is wisselend, sommige konijnen met neurologische symptomen houden een scheef kopje. Hoe sneller de behandeling wordt gestart, hoe meer kans op een goed resultaat.