Workshop “Salmonella”

Salmonella kan voor grote gezondheidsproblemen zorgen

NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie) en LTO (Land en Tuinbouw Organisatie) zijn een paar jaar geleden begonnen met een verplicht tankmelkonderzoek op salmonella. Salmonella is een bacterie die op sommige bedrijven in tankmelk aantoonbaar is en voor grote gezondheidsproblemen kan zorgen bij uw veestapel.

Salmonella kan ook ziekte veroorzaken bij mensen (zoönose). Dat is de reden waarom de zuivel het probleem wil aanpakken.

Op 90% van de bedrijven is de uitslag van tankmelk gunstig met grote regionale verschillen. De zuivel heeft een deel van de verantwoordelijkheid voor salmonella beheersing bij dierenartsen neergelegd. Beheersing van Salmonella, ook in de zwaarder besmette gebieden is mogelijk, maar er blijkt op de bedrijven vaak een tekort aan kennis over de praktische aanpak.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-workshop-salmonella
DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeienmelk

De workshop

Om deze kennis op te kunnen doen kunt u een workshop (twee dagdelen) volgen via erkende dierenartsenpraktijken. DAP Zuidwest Drenthe is één van die erkende praktijken. Alle melkveehouders mogen hier aan deelnemen.

Veehouders met een gunstige tankmelkuitslag worden ook van harte aanbevolen de workshop te volgen: versterk uw positie! Echter veehouders met tweemaal op rij een ongunstige salmonella-tankmelkuitslag krijgen een inspanningsverplichting om aan een workshop ‘salmonella’ deel te nemen.

Deelnemers krijgen na afloop een certificaat op naam