Laboratorium

Uitgebreid laboratorium

Om de juiste diagnose te stellen is het vaak nodig aanvullend onderzoek te doen. Wij onderzoeken o.a. bloed, urine, melk, faeces, en cytologie monsters op de praktijk. Soms moet iets opgestuurd worden naar een extern laboratorium voor gespecialiseerd onderzoek. Omdat op de praktijk al veel onderzocht kan worden is het vaak mogelijk om snel een behandeling te starten.

Bloed-, urine- & melkonderzoek

Bloedonderzoek

Hematologie; we meten o.a. de hoeveelheid rode en witte bloedcellen.
Biochemie; We meten verschillende leverwaarden, nierenwaarden, suiker, alvleesklier, calcium, fosfaat, eiwitten, elektrolyten. Daarnaast kunnen we ook op de praktijk ammoniak, galzuren en het schildklierhormoon T4 meten.

Urineonderzoek

Gekeken wordt naar soortelijk gewicht van de urine, dit zegt iets over het concentrerend vermogen van de nieren. Verder wordt de urine onderzocht op de aanwezige cellen, eiwit, suiker, urobilirubine en kristallen (blaasgruis). Er kan een urinekweek ingezet worden, hiervan is de uitslag na 24 uur bekend.

Melkonderzoek

Celgetalbepaling. Bacteriologisch onderzoek inclusief antibiotica gevoeligheidsbepaling. Delvotest; kijken of er geen restanten antibiotica meer in de melk zitten.

laboratorium
DAPZWD_dierenartsenpraktijk-Meppel_voortplanting-laboratorium

Microscopisch onderzoek

Cytologisch onderzoek
Microscopisch onderzoek naar cellen uit het bloed of uit een aangeprikte bult.

Ontlastingsonderzoek
Onderzoek naar parasieten zoals wormeieren, giardia, coccidiose en longworm. Controle op zand in de ontlasting bij paarden wat een oorzaak van koliek kan zijn. Bij kalverdiarree is er een sneltest mogelijk op rota, corona, crypto en e-coli.

Huidonderzoek
Schimmelkweek, afkrabsel en afdrukpreparaten van de huid en oren ter controle van bacteriën, gisten en parasieten.