Laboratorium

Uitgebreid laboratorium binnen DAPZWD

Om een juiste diagnose te stellen is het soms nodig om aanvullend onderzoek te doen. Wij hebben een uitgebreid laboratorium zodat we de meeste onderzoeken zelf snel kunnen uitvoeren. Dit scheelt weer tijd en kunnen we sneller een behandeling inzetten

Urineonderzoek
Gekeken wordt naar soortelijk gewicht van de urine, dit zegt iets over het concentrerend vermogen van de nieren. Verder wordt de urine onderzocht op de aanwezige cellen, eiwit, suiker, urobilirubine en kristallen (blaasgruis).

Huidonderzoek
Schimmelkweek, afkrabsel en afdrukpreparaten onder de microscoop

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-praktijk-kamer
DAPZWD_dierenartsenpraktijk-Meppel_voortplanting-laboratorium

Microscopisch onderzoek

Bloedonderzoek
Haematologie; we meten o.a. de hoeveelheid rode en witte bloedcellen.
Biochemie; We meten verschillende leverwaarden, nierenwaarden, suiker, alvleesklier, calcium, fosfaat, eiwitten, elektrolyten. Daarnaast kunnen we ook op de praktijk ammoniak, galzuren en het schildklierhormoon T4 meten.

Cytologisch onderzoek
Microscopisch onderzoek naar cellen uit het bloed of uit een aangeprikte bult.

Fecesonderzoek
Onderzoek naar parasieten zoals wormeieren, oˆcyten en longworm.

Bacteriologisch onderzoek
Het inzetten van een kweek van melk of urine, er kan tevens een antibiogram ingezet

Melkonderzoek
Delvotest