Diagnostiek in ons eigen laboratorium

Dit kan in veel gevallen in ons eigen laboratorium gedaan worden, zodat de uitslag snel beschikbaar is. Voor bepalingen die wij niet zelf kunnen uitvoeren werken wij samen met gerenommeerde laboratoria in zowel binnen- als buitenland.

De onderzoeken die wij in ons laboratorium kunnen uitvoeren zijn:

Melk:

We kunnen verschillende onderzoeken uitvoeren op melk. Zo kunnen we bacteriologisch onderzoek aangevuld met een antibiogram (gevoeligheidsbepaling), celgetal meting en een delvotest (antibiotica/groei remmende stoffen) doen.

Bacteriologisch onderzoek:
Doordat we op de praktijk zelf melkmonsters kunnen inzetten voor bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidsbepalingen kunnen uitvoeren, kunnen we vaak binnen 24 uur een verwekker aantonen. Als u hierbij een gevoeligheidsbepaling wilt, is de uitslag hiervan meestal binnen 48 uur na inleveren van het monster bekend. Een gevoeligheidsbepaling kan van belang zijn om de goede antibiotica te selecteren voor een mastitis behandeling of droogzet therapie.

Celgetal meting:
U kunt melkmonsters bij ons inleveren om het celgetal te laten bepalen. Het bepalen van het celgetal is belangrijk vóór het droogzetten of om een aangedaan kwartier op te sporen bij subklinische mastitis. De uitslag van de celgetal meting ontvangt u vaak dezelfde dag nog.

Delvotest:
Doormiddel van de delvotest is het mogelijk om antibiotica residuen in de melk aan te tonen. Door de melk te testen is na te gaan of de melk na een antibioticabehandeling al dan niet geleverd mag worden.

Bloedonderzoek:

In ons laboratorium beschikken we over verschillende technieken om bloed onderzoeken. Voor de meeste onderzoeken op ziekteverwekkers worden bloedmonsters op gestuurd naar de Gezondheidsdienst.

Calcium en fosfaat:
Met ons bloed analyse apparaat is het mogelijk om de calcium en fosfaat gehaltes in het bloed te meten. Dit onderzoek kan nuttig zijn voor de prognose en behandeling van koeien met melkziekte die niet of slecht reageren op de therapie.

Slepende melkziekte/ketose:
Doormiddel van een sneltest is het mogelijk de concentratie bèta-hydroxyboterzuur in het bloed te meten. Deze test is snel en zeer betrouwbaar. De test verteld ons niet alleen of een koe slepende melkziekte heeft, maar geeft ook een indicatie van de ernst van de slepende melkziekte.

Immuunstatus jonge kalveren:
Doormiddel van bloedonderzoek bij jonge kalveren tot 5 dagen oud, is het mogelijk om de hoeveelheid antistoffen in het bloed aan te tonen. Door van meerdere dieren de antistoffen concentratie te bepalen, is het mogelijk om het resultaten van biest management te beoordelen. Dit onderzoek is een betrouwbare manier om snel en met weinig kosten een betrouwbaar beeld te krijgen van de immuunstatus van de jonge kalveren.

Mestonderzoek:

Kalverdiarree is nog steeds een groot gezondheidsproblemen en heeft een grote economische impact. Als een kalf diarree heeft; is directe behandeling noodzakelijk. Door diagnostiek uit te voeren, kan de oorzaak gericht worden behandeld en kunnen passende voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

Bij diarree problemen bij jongvee hebben we op de praktijk verschillende opties om aanvullende diagnostiek te doen.

Wormeieren en coccidiose:
in ons laboratorium kunnen we microscopisch mestonderzoek uitvoeren om zo worm- en coccidiose infecties en aan te tonen. Door een ei-telling uit te voeren kan de ernst van de besmetting worden ingeschat en wordt er niet onnodig behandeld.

Sneltest kalverdiarree:
Diarree bij kalveren in de eerste levensweek wordt vaak veroorzaakt door Rota-, Corona-virus, E. coli of cryptosporidium. Doormiddel van de Fassisi BoDia sneltest is het mogelijk de mest te onderzoeken op deze 4 verwekkers.

Ook onderzoek voor paarden en gezelschapsdieren

Paarden:
- Bloedonderzoek (o.a. ontstekingsbloedbeeld, eiwitten en spierschade)
- Mestonderzoek (zand en wormeieren)
- Urineonderzoek
- Bacteriologisch onderzoek

Gezelschapsdieren:
- Bloedonderzoek (o.a. ontstekingsbloedbeeld, lever/nier-functie)
- Ontlastingsonderzoek (wormeieren, vertering)
- Urineonderzoek
- Sectie
- Bacteriologisch onderzoek

Het laboratorium waar o.a. bloed- en bacteriologisch ondezoek gedaan wordt