Gebitsbehandeling bij paarden

Gebitsbehandeling: behandel achterstallig onderhoud aan gebit

Al vele jaren hebben we ons toegelegd op het behandelen van paardengebitten. We zijn uitgerust met uitgebreide moderne apparatuur en hebben een behandelruimte waar we gebitsbehandelingen goed kunnen uitvoeren. Indien de eigenaar wenst dat de gebitsbehandeling aan huis plaatsvindt, is er in overleg veel mogelijk.

We blijven op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, onder anderen doordat we zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor de Gebitsbehandeling bij het Paard.

De NVVGP richt zich op het waarborgen en bevorderen van de praktische en theoretische kennis met betrekking tot de gebitsverzorging bij paarden. De NVVGP richt zich erop om de samenwerking en intervisie tussen gebitsverzorgers en paardendierenartsen te intensiveren.

paarden-14_DAPZWD-Dierenartsenpraktijk-Zuidwest-Drenthe-Meppel
paarden-08_DAPZWD-Dierenartsenpraktijk-Zuidwest-Drenthe-Meppel

Het paardengebit

Het paard is een herbivoor (planteneter). Dit is duidelijk zichtbaar aan de opbouw van het gebit. Met name de kiezen, die een maalfunctie hebben, zijn sterk ontwikkeld met een groot oppervlak. Van nature brengt een paard een groot deel van de dag door met eten (grazen, fijn malen van eten).

Bij het fijnmalen van voer bewegen de kaken normaal gesproken zijwaarts en voor-achterwaarts. Hierbij slijten de kiezen gelijkmatig af, de groei van de kiezen en het afslijten is dan in evenwicht.

Waarom gebitsbehandelingen bij paarden?

Doordat we paarden in de loop der jaren op een andere manier zijn gaan houden en hiermee anders zijn gaan voeren, slijt het gebit minder of op een verkeerde manier af. Hierdoor kunnen haken, scherpe randen en verhogingen op de kiezen (en tanden) ontstaan, deze kunnen veel pijn veroorzaken.

Problemen die u kunt tegen komen waarbij u zeker aan het niet optimaal functioneren van het gebit moet denken zijn:
– Proppen maken/knoeien met het voer
– Slecht verteerde mest
– (Terugkerende) koliek
– Vermageren
– Uit de mond en/of de neus stinken
– Zwelling/diktes aan het hoofd
– Neusuitvloeiing uit één neusgat
– Grote verscheidenheid van rijtechnische problemen (bv kantelen van het hoofd, schudden met het hoofd, achter het bit kruipen, verschil in aanleuning rechts t.o.v. links)

paarden-06_DAPZWD-Dierenartsenpraktijk-Zuidwest-Drenthe-Meppel

Wanneer u twijfelt aan het goed functioneren van het gebit, laat er dan eens door ons naar kijken. Een mooie gelegenheid om het gebit regelmatig te laten controleren is tegelijk met de jaarlijkse vaccinaties.

Gebitsproblemen die we vaak behandelen

Doppen op de kiezen
Normaal gesproken wisselt een paard zijn melktanden en -kiezen op een leeftijd van 2,5 en 4,5 jaar. De volwassen kies duwt de melkkies omhoog waardoor de melkkies eraf hoort te vallen. Gebeurt dit niet en blijft er een restant van de melkkies op de nieuwe kies zitten, dan noemen we dit een dop. Aan de onderkant van een dop zitten scherpe puntjes die in het tandvlees prikken, ook blijft er vaak voer tussen/onder de doppen zitten wat tot tandvleesontsteking kan leiden. Met de doppentang kunnen we doppen eenvoudig verwijderen.

Haken
Haken ontstaan meestal op de voorste kies van de bovenkaak en de laatste kies in de onderkaak. Dit kan doordat de bovenkaak iets te ver naar voren staat, maar kan ook ontstaan door een verkeerde manier van voeren. Als er niet wordt ingegrepen, kunnen de haken zo groot worden dat ze in het tandvlees van de tegenoverliggende kaak prikken. Dit is uiteraard erg pijnlijk.

Maar ook kleine haken kunnen al voor rijtechnische problemen zorgen. Bij het nageven schuift de onderkaak iets naar voren. Als dit niet mogelijk is door bijvoorbeeld een haakje op de eerste kies, komt er druk te staan op het kaakgewricht wat tot pijn lijdt.
Door het bijvijlen van de kiezen en uitbalanceren van het gebit kan het paard weer beter kauwen en zal de pijn verdwijnen.

paarden-gebit-haak-dierenarts

Scherpe randen (emailpunten)
De bovenkaak van een paard is net iets breder dan de onderkaak. De kiezen van de bovenkaak steken dus aan de wangkant uit ten opzichte van de onderkaak. Als een paard niet goed kauwt en niet het hele oppervlak van de kiezen gebruikt slijten ze niet goed af.

De kiezen in de bovenkaak groeien aan de wangkant door en de kiezen in de onderkaak aan de tongkant. Hier ontstaan dan scherpe puntjes/randen die in de wang dan wel tong prikken.
Door het bijvijlen van de kiezen en uitbalanceren van het gebit kan het paard weer beter kauwen en zal de pijn verdwijnen.

Kieswortelproblemen
Redenen om een kies te trekken kan zijn bijvoorbeeld kieswortelontsteking, een gebroken kies of los zittende kiezen door ouderdom.

Mocht het nodig zijn om een röntgenfoto te maken om te bepalen welke kies(wortel) voor problemen zorgt, dan kan dat ook direct bij ons op de praktijk.

paarden-gebit-rontgenfoto-dierenarts-meppel

Wolfskiesjes
Wolfskiezen zijn kleine tandjes die meestal in de bovenkaak vlak voor de eerste kies zitten. Ze kunnen ook in de onderkaak voorkomen. Wolfskiesjes kunnen problemen geven als er een bit tegenaan komt. Dit kan zich uiten in het schudden met het hoofd tijdens het rijden of het niet goed aan willen nemen van het bit. Lang niet alle wolfskiesjes hoeven voor problemen te zorgen.

Het is aan te raden om jonge paarden voordat ze beleerd gaan worden, eerst na te laten kijken in de mond. Mochten er wolfskiesjes aanwezig zijn die mogelijk voor problemen kunnen zorgen, kunnen deze tijdig verwijderd worden.