Lepelaar 70  •  7943 SH Meppel  •  (0522) 238 508
spoedgeval gezelschapsdieren:
(0522) 238 508
spoedgeval landbouwhuisdieren/paard:
(0522) 238 518

Diagnostiek in ons eigen laboratorium

Veel diagnostiek kan in ons eigen laboratorium gedaan worden, zodat de uitslag snel beschikbaar is. Voor bepalingen die wij niet zelf kunnen uitvoeren werken wij samen met gerenommeerde laboratoria in zowel binnen- als buitenland.

De onderzoeken die wij in ons laboratorium kunnen uitvoeren zijn:

Melk

We kunnen verschillende onderzoeken uitvoeren op melk. Zo kunnen we bacteriologisch onderzoek aangevuld met een antibiogram (gevoeligheidsbepaling), celgetal meting en een delvotest (antibiotica/groei remmende stoffen) doen.

Bacteriologisch onderzoek:
Doordat we op de praktijk zelf melkmonsters kunnen inzetten voor bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidsbepalingen kunnen uitvoeren, kunnen we vaak binnen 24 uur een verwekker aantonen. Als u hierbij een gevoeligheidsbepaling wilt, is de uitslag hiervan meestal binnen 48 uur na inleveren van het monster bekend. Een gevoeligheidsbepaling kan van belang zijn om de goede antibiotica te selecteren voor een mastitis behandeling of droogzettherapie.

Celgetal meting:
U kunt melkmonsters bij ons inleveren om het celgetal te laten bepalen. Het bepalen van het celgetal is belangrijk vóór het droogzetten of om een aangedaan kwartier op te sporen bij subklinische mastitis. De uitslag van de celgetalmeting ontvangt u vaak dezelfde dag nog.

Delvotest:
Door middel van de delvotest is het mogelijk om antibioticaresiduen in de melk aan te tonen. Door de melk te testen is na te gaan of de melk na een antibioticabehandeling geleverd mag worden.

Bloedonderzoek

In ons laboratorium beschikken we over verschillende technieken om bloed te onderzoeken. Voor de meeste onderzoeken op ziekteverwekkers worden bloedmonsters opgestuurd naar de Gezondheidsdienst in Deventer.

Calcium, magnesium en fosfaat:
Met ons bloedanalyseapparaat is het mogelijk om de calcium, magnesium en fosfaat gehaltes in het bloed te meten. Dit onderzoek kan nuttig zijn voor de prognose en behandeling van koeien met melkziekte die niet of slecht reageren op de therapie.

Slepende melkziekte/ketose:
Door middel van een sneltest is het mogelijk de concentratie bèta-hydroxyboterzuur in het bloed te meten. Deze test is snel en zeer betrouwbaar. De test vertelt ons niet alleen of een koe slepende melkziekte heeft, maar geeft ook een indicatie van de ernst van de slepende melkziekte. Deze test kunnen we naast de koe uitvoeren. Zo kan snel de juiste therapie worden ingesteld.

Immuunstatus jonge kalveren:
Door middel van bloedonderzoek bij jonge kalveren tot 5 dagen oud, is het mogelijk om de hoeveelheid antistoffen in het bloed aan te tonen. Door van meerdere dieren de antistoffenconcentratie te bepalen, is het mogelijk om het resultaat van biest management te beoordelen. Dit onderzoek is een betrouwbare manier om snel en met weinig kosten een betrouwbaar beeld te krijgen van de immuunstatus van de jonge kalveren.

Mestonderzoek

Kalverdiarree is nog steeds een groot gezondheidsprobleem en heeft een grote economische impact. Als een kalf diarree heeft is directe behandeling noodzakelijk. Door diagnostiek uit te voeren, kan de oorzaak gericht worden behandeld en kunnen passende voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

Bij diarree problemen bij jongvee hebben we op de praktijk verschillende opties om aanvullende diagnostiek te doen.

Wormeieren en coccidiose:
In ons laboratorium kunnen we microscopisch mestonderzoek uitvoeren om zo worminfecties en coccidiose aan te tonen. Door een eitelling uit te voeren kan de ernst van de besmetting worden ingeschat en wordt er niet onnodig behandeld.

Sneltest kalverdiarree:
Diarree bij kalveren in de eerste levensweek wordt vaak veroorzaakt door Rota-, Corona-virus, E. coli of Cryptosporidium. Met een sneltest is het mogelijk de mest te onderzoeken op deze vier verwekkers en hebben we met tien minuten een uitslag.

Ook onderzoek voor paarden en gezelschapsdieren

Paarden:
- Bloedonderzoek (o.a. ontstekingsbloedbeeld, eiwitten en spierschade)
- Mestonderzoek (zand en wormeieren)
- Urineonderzoek
- Bacteriologisch onderzoek

Gezelschapsdieren:
- Bloedonderzoek (o.a. ontstekingsbloedbeeld, lever/nier-functie)
- Ontlastingsonderzoek (wormeieren, vertering)
- Urineonderzoek
- Sectie
- Bacteriologisch onderzoek

Het laboratorium waar o.a. bloed- en bacteriologisch ondezoek gedaan wordt