Lepelaar 70  •  7943 SH Meppel  •  (0522) 238 508
spoedgeval gezelschapsdieren:
(0522) 238 508
spoedgeval landbouwhuisdieren/paard:
(0522) 238 518

Afscheid Maria

Onlangs hebben wij Maria uitgezwaaid, zij mag gaan genieten van haar pensioen.

Al vanaf 1974 bekommerde Maria zich al over het wel en wee van onze kleine huisdieren en de veehouders. Haar intenties waren niet om zolang als dierenartsassistente te blijven werken. Maar het beroep boeide haar enorm en het werd nooit saai. Op de praktijk noemden we haar soms moeder overste; altijd stond ze klaar met een luisterend oor of goede raad waarbij zij duidelijk liet weten hoe zij erover dacht. Wij zullen haar daarom erg gaan missen!