In de dierenzorg is steeds meer mogelijk en zijn ook steeds meer aanbieders. Bij wie is je dier in goede handen en waarom?

Bij ons staat je dier altijd op de eerste plaats. Dat kun je zien aan de manier waarop we werken en aan onze kernwaarden. Wij zijn een groep samenwerkende, zelfstandige dierenartsen in Drenthe. Ons keurmerk Dierenartsenverbond Drenthe houdt niet alleen vakmanschap en betrokkenheid in, maar ook dat we onze kennis en voorzieningen onderling met elkaar kunnen delen. Hierdoor kunnen we jouw dier beter helpen en blijven onze tarieven betaalbaar.

Deskundigheid

Je dier is in goede handen bij de dierenartsen met ons keurmerk. Uiteraard hebben onze leden de zesjarige, universitaire opleiding Diergeneeskunde voltooid. Maar een deskundige dierenarts heeft volgens ons meer noten op zijn zang dan doorwrochte kennis alleen.

Houdt deskundigheid dan nog meer in?

Jazeker. Voor ons vak geldt dat ervaring meester maakt. Een echt professionele en bedreven dierenarts heeft de fijne kneepjes van dit vak geleerd door het te doen. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld operatietechnieken, maar ook voor het gericht vragen stellen aan diereigenaren om de juiste informatie te verkrijgen. De dierenartsen van ons verbond hebben deze jarenlange ervaring opgedaan. Ze worden namelijk niet als lid geaccepteerd als dit niet zo is. Verder scharen we onder deskundig ook het toepassen van innovatieve technieken, inzichten en medicijnen. Je kunt het ook merken aan de rustige manier waarop we met je dier en met jou omgaan. Deskundigheid heeft daarnaast te maken met integriteit, met de betrokkenheid bij je dier en jou. En dat komt bij ons bijvoorbeeld tot uiting in het centraal stellen van de gezondheid van je dier op de lánge termijn.

Betrokken

We werken vanuit onze passie en dat is diergezondheid. Ons beroep zit diep in ons wezen verankerd: vrijwel al onze leden wilden van kindsbeen af dierenarts worden. We snappen heel goed hoe belangrijk een dier voor een mens kan zijn; wij respecteren die band. Dat geeft ons tegelijkertijd een enorme verantwoordelijkheid. Als de gezondheid van een dier op het spel staat, is er vaak geen tweede kans. We zijn kortom persoonlijk betrokken.

Waaruit blijkt jullie betrokkenheid?

Onze toewijding start bij onze basis. Dankzij onze gedegen opleiding en ruime ervaring kunnen we dieren professioneel helpen. Daarnaast is onze betrokkenheid onder meer te zien aan onze service en eigenschappen:

 • 24/7 spoedhulp
 • Uitgebreide, medische dossieropbouw
 • preventieve zorg en vaccinatie op maat
 • professionele klinieken met ingewerkte teams en moderne apparatuur
 • Innovatie en op elkaar afgestemde nascholing
 • Eerlijke prijzen

Professionele klinieken

De professionaliteit van onze klinieken is op twee pijlers gestoeld: onze op elkaar ingespeelde teams en de eersteklas voorzieningen. Ook de interactie tussen onze medewerkers en de hoogwaardige apparatuur is van belang. Om het beste uit de techniek te halen, zijn immers ook kennis en vakkundige begeleiding noodzakelijk.

Wat verstaan jullie onder een professioneel team?

Naast de opleiding, ligt de professionaliteit van onze operatieteams grotendeels in de gedeelde ervaring en de mate waarin we op elkaar zijn ingespeeld. Dat we onderling vaak aan een half woord genoeg hebben, komt zowel de ingreepkwaliteit, als de operatietijd ten goede. Onze medewerkers – paraveterinairen genaamd (para betekent ‘naast’, een veterinair is een dierenarts) – zijn net zo gedreven als wijzelf. Ze voeren veel verschillende taken uit. Zo assisteren ze niet alleen bij ingrepen, maar ze houden bijvoorbeeld ook de medicijnvoorraad bij en ze weten of er sprake is van spoed als er iemand belt. Onze paraveterinairen zijn eveneens verplicht om ieder jaar studiepunten te halen voor hun bijscholing. In sommige grote praktijken zijn paraveterinairen gespecialiseerd in management of administratieve werkzaamheden.

Welke technische voorzieningen hebben jullie?

Iedere bij ons aangesloten, zelfstandige praktijk is voorzien van professionele apparatuur zoals:

 • een digitaal röntgentoestel
 • bloedanalyseapparatuur
 • een echo-toestel
 • anesthesie-apparatuur (zoals zuurstoftoevoer en hartbewaking)
 • sterilisatieapparatuur
 • computers en software

Deze moderne, technische voorzieningen gebruiken onze leden onder meer voor hun in-huis diagnostiek (vaststellen van de aard en plaats van een ziekte of verwonding) en om ingrepen uit te voeren. Dankzij al deze specialisten, bestrijken we samen als verbond een groot kennis- en kundegebied.