Infectieuse Bovine Rinotracheitis (IBR)

Vanwege de volgende redenen wordt vaccinatie tegen IBR sterk aanbevolen:

• Toenemende kans op uitbraken

Na het stoppen van het verplichte vaccinatieprogramma daalt het beschermingsniveau in Nederland. Daarmee stijgt de kans op uitbraken.

• Op veel bedrijven zijn nog IBR-besmette dieren aanwezig

Besmette dieren zijn een permanent risico. Vaccineren op besmette bedrijven is verstandig om de niet-besmette koppelgenoten te beschermen.

• IBR vacinatie loont

Melkveebedrijven die niet IBR-vrij zijn, maar wel vaccineren tegen deze ziekte realiseren een fors hoger voersaldo per koe dan besmette bedrijven die niet vaccineren. Dit voersaldovoordeel wordt grotendeels bepaald door een hogere melkproductie per koe.

Bovine Virus Diarree (BVD)

Bovine Diarree Virus (BVD) is een aandoening bij melkvee die zich van vele andere dierziekten onderscheidt door het voorkomen van dragers. Dit zijn dieren die tijdens de dracht geïnfecteerd zijn met BVD en het virus niet als lichaamsvreemd zien. Het gevolg hiervan is dat deze dieren met name als kalf/ pink veel virus kunnen uitscheiden. BVD is wijd verspreid in de Nederlandse rundveestapel: 60-70% van de runderen heeft afweerstoffen tegen BVD, op 80-90% van de bedrijven worden dieren met afweerstoffen gevonden en op 30-40% van de bedrijven zijn BVD-dragers aanwezig. Op een bedrijf met dragers loopt de schade door BVD op tot vele honderden euro’s per koe. De verschijnselen van BVD zijn niet altijd even duidelijk.

Veel voorkomende symptomen bij BVD zijn: diarree, abortus, vruchtbaarheidsproblemen, celgetalproblemen, productiedaling, luchtwegproblemen, sterfte en verminderde weerstand.. Wees bij het zien van één of meerdere van bovengenoemde symptomen altijd bedacht op BVD en laat zo nodig aanvullend onderzoek doen. Omdat het BVD-virus de weerstand onderdrukt zorgt het ervoor dat dieren ook gemakkelijker ziek worden door andere ziekteverwekkers. BVD-virus kan zeer lang op een bedrijf circuleren en voortdurend schade aanrichten. Onderzoek op bedrijven met BVD-problemen heeft aangetoond dat de schade bij een uitbraak al snel oploopt tot 500 euro per koe.
De belangrijkste infectiebron op een besmet bedrijf zijn de ‘dragers’. Dit zijn dieren die tijdens de dracht in de baarmoeder zijn besmet en het virus daardoor als ‘lichaamseigen’ beschouwen. Vaccinatie is bedoeld om het ontstaan van nieuwe dragers te voorkomen en blijkt in de praktijk hiervoor een uitstekend middel te zijn.

Wanneer u onderzoek wilt laten doen naar BVD of dit overweegt, neem dan contact op met een van de rundveedierenartsen. Na een inventarisatie wordt een gericht plan van aanpak voor uw bedrijf opgezet. Mogelijkheden voor de aanpak van BVD zijn het opsporen van dragers en/of het maken van een vaccinatieplan tegen BVD. Voor een eerste screening is de BVD-QuickScan zeer geschikt.

Tip:

BVD-vaccin en IBR-vaccin kunnen in één injectie toegediend worden. Het BVD-vaccin wordt dan als oplosmiddel gebruikt voor het IBR-vaccin. Dit werkt uiteraard kostenbesparend en is bovendien minder belastend voor het dier.