Blauwtong: blijf ook dit jaar enten!

Advies 2011: vaccineren tegen blauwtong
De immuniteit van de rundveepopulatie tegen blauwtong (BTV-8) neemt af. Koeien die een natuurlijke infectie hebben doorgemaakt zijn deels afgevoerd. Daarnaast is de vaccinatiegraad bij runderen en zeker bij schapen en geiten vooral het laatste jaar gedaald. De kans op herintroductie blijft natuurlijk ook in 2011 bestaan. Vaccineren is een betaalbaar (plm 3 euro per dier) en effectief hulpmiddel om schade van een uitbraak te voorkomen. Actuele informatie over blauwtong van de overheid vindt u op de site van de vwa: http://www.vwa.nl/onderwerpen/dierziekten/dossier/blauwtong

[singlepic id=62 w=240 h=160 float=]

In 2006 deed Blauwtong zijn intrede in Nederland. Een groot deel van Zuid- en Midden Nederland werd destijds getroffen door deze, voorheen, subtropische ziekte. Veel herkauwers kregen (soms ernstige) klinische verschijnselen. In 2008 is in Nederland gestart met een succesvolle vaccinatiecampagne tegen Blauwtong. Ook in 2009 is er massaal geënt. In dat jaar zijn er geen nieuwe gevallen van Blauwtong vastgesteld.
Dat er in 2009 geen Blauwtonggevallen zijn vastgesteld, wil niet zeggen dat in 2011 geen nieuwe gevallen zullen ontstaan. Men vermoedt dat ongeveer 80% van de runderen in contact is geweest met een besmette knut en antilichamen heeft gevormd tegen het Blauwtongvirus. Dat houdt in dat 20% van de herkauwers in Nederland niet beschermd is en nog ziek kunnen worden. Hierbij zullen de diergezondheid en daarmee ook het dierwelzijn behoorlijk worden aangetast. Dit geldt in het bijzonder voor het jongvee dat nog niet is beschermd en dus nog gevoelig is voor het Blauwtongvirus.
.