Wat is rhinopneumonie?

Rhinopneumonie is een virusziekte bij het paard die drie verschijningsvormen kent:

• verkoudheidsvorm

• abortus-vorm (besmettelijk verwerpen)

• neurologische-vorm

De verkoudheidsvorm komt zeer regelmatig voor vooral bij jonge paarden. Deze vorm veroorzaakt koorts en soms een snotneus, hoesten en/of dikke benen.

De abortus-vorm komt regelmatig voor bij merries en veroorzaakt abortus of zeer zwak geboren veulens die vaak sterven.

De neurologische-vorm komt minder vaak voor (toch ieder jaar wel op meerdere plaatsen in ons land!) en veroorzaakt verschijnselen van het zenuwstelsel. Dit begint meestal met een wat slappe staart en ataxie (‘lopen als een dronkeman’). Eventueel kunnen ernstiger verlammingsverschijnselen optreden. Na evt. “herstel” is het paard veelal ongeschikt voor de sport.

Preventie

In hoeverre het mogelijk is paarden preventief te beschermen tegen rhinopneumonie hangt af van de vorm. Een vaccinatie tegen de verkoudheidsvorm is het meest betrouwbaar, een vaccinatie tegen de abortusvorm dient 3 maal tijdens de dracht te worden gegeven. Zoals voor iedere vaccinatie geldt: 100 % bescherming biedt het niet. Wel kan vaccineren van een gehele stal het rondgaan van het virus verminderen. Om deze reden en vanwege de toename van het aantal uitbraken de laatste jaren, adviseren wij uw paarden naast influenza-tetanus ook te laten vaccineren tegen rhinopneumonie. De gecombineerde vaccinatie is ook voordeliger dan de losse vaccinaties.