Indicaties voor dierfysiotherapie bij paard

Paardeneigenaren worden gewaarschuwd voor rhinopneumonie

29 februari 2012

Op 22 februari is in het Gelderse Berg en Dal een uitbraak van de besmettelijke paardenziekte rhinopneumonie (Equine Herpes Virus – EHV) geconstateerd. Vervolgens werden op 23 en 24 februari in Heumen en op een bedrijf in de omgeving nieuwe gevallen vastgesteld.  De Sectorraad Paarden verzoekt paardeneigenaren dringend hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en onnodige risico’s te vermijden.

Voorkom direct contact
Rhinopneumonie kan griepachtige verschijnselen, abortus of neurologische verschijnselen bij paarden veroorzaken. Paarden herstellen meestal volledig, maar soms geeft het virus wel ernstige problemen. Zo zijn in Berg en Dal enkele paarden aan de gevolgen van het virus overleden. Als een paard (waarschijnlijk) geïnfecteerd is met rhinopneumonie, mag het niet naar een ander bedrijf, en zeker niet naar een plaats waar drachtige merries verblijven. Het voorkomen van direct contact tussen paarden is de belangrijkste preventieve maatregel, dit geldt ook voor wedstrijden en evenementen.

Eigen verantwoordelijkheid
Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Een zorgvuldige stalhygiëne is dus van belang. De Sectorraad Paarden wijst alle paardeneigenaren op hun eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun paarden. Men wordt dringend verzocht geen onnodige risico’s te nemen: ‘Wees voorzichtig en vervoer paarden niet wanneer dit niet noodzakelijk is (…). Ontvang daarnaast ook geen paarden van andere bedrijven. Zeker niet vanuit het gebied waar de besmetting op dit moment geconstateerd is”, aldus de Sectorraad.

Meer informatie
Het rhinopneumonie-virus steekt jaarlijks wel ergens de kop op. De omvang blijft dan echter meestal beperkt en wordt, hoe ernstig dan ook voor betrokkenen, gezien als normaal bedrijfs- en/of ondernemersrisico. Voor meer informatie, verzameld door het Nederlands Hippisch Kenniscentrum, lees bijgaande pdf over rhinopneumonie.
(Bron: www.nhk.nl)

NIEUW!

Voor een snelle en betrouwbare sedatie van uw paard of pony: Domosedan gel
Verkrijgbaar bij DAP Zuidwest-DrentheDomosedan gel

Vaccinatie tegen droes is weer mogelijk.

1.Wat is droes?

Droes is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Streptococcus equi. Droes kan voorkomen bij paarden en pony’s van elke leeftijd en elk ras.
Het meeste risico lopen:
•Jonge paarden;
•Paarden die worden gehouden in grote aantallen en veel in aanraking komen met andere paarden;
•Paarden die veel op concoursen en keuringen komen.
Droes kan in uitzonderlijke gevallen fataal verlopen en is moeilijk te behandelen.
Het kan voorkomen bij paarden die er op het eerste gezicht volkomen gezond uitzien (circa 10% van de paarden die herstellen, blijft drager) en ligt daarom altijd op de loer.
Binnen een stal of erf kan droes zich snel verspreiden door direct contact tussen paarden of door indirect contact, bijvoorbeeld door gezamenlijke drink- en voederbakken of via de mens.

2.Wat zijn de symptomen?

Droes wordt gekenmerkt door:
•Een verhoogde temperatuur
•Lymfknoopzwelingen/lymfknoopabcessen
•Afscheiding van slijm en pus uit de neus
•Hoesten
•Benauwdheid
Soms zijn de klinische verschijnselen zo duidelijk dat de dierenarts gemakkelijk de diagnose kan stellen. Dit is echter niet altijd het geval en soms moeten er neusswabs genomen worden voor verder onderzoek. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de diagnose van een dierenarts altijd noodzakelijk is, aangezien een paard dat een aantal
van de bovengenoemde symptomen vertoont ook een andere aandoening kan hebben.

3.Kan droes worden behandeld?

Alleen in een zeer vroeg stadium kan droes worden behandeld met antibiotica.
Meestal wordt de diagnose echter pas gesteld nadat zich abcessen hebben gevormd en behandeling met antibiotica controversieel is. Deze abcessen moeten rijpen en
kunnen eventueel door de dierenarts geopend worden.
De meeste paarden herstellen volledig, echter complicaties komen regelmatig voor. ‘Verslagen droes’ als complicatie komt ongeveer bij 10% van de paarden voor en
wordt gekenmerkt door abcessen door het gehele lichaam. Paarden met ‘verslagen droes’ herstellen zelden volledig. Een andere complicatie is sterfte, bij 1% van de droes gevallen verloopt de infectie dodelijk.

4.Wat moet ik doen als droes wordt geconstateerd?

Als het eerste geval van droes wordt geconstateerd, lopen alle andere paarden in de stal een groot risico.
•Het besmette paard moet van de andere paarden worden geïsoleerd.
•Er mogen geen nieuwe paarden in de stal worden toegelaten.
•Alle andere paarden in de stal moeten nauwkeurig in de gaten worden gehouden om nieuwe gevallen van droes zo snel mogelijk vast te stellen.
•Personen die regelmatig in contact komen met paarden buiten de stal moeten zoveel mogelijk wegblijven van de besmette stal.
In de praktijk betekent dit dat de stal min of meer gesloten wordt. Helaas kan deze situatie wel maanden duren. In ieder geval vier tot zes weken na herstel van het laatste geïnfecteerde paard.

5.Vaccinatie

De vaccinatie kan worden toegepast bij paarden vanaf de leeftijd van vier maanden.
Het vaccin wordt toegediend door injectie van een kleine dosis in de bovenlip.
Na de vaccinatie ontstaat er een pustel aan de binnenkant van de lip. Dit is normaal. Deze pustel verdwijnt binnen enkele dagen.
Bij de meeste paarden zal een zwelling van de bovenlip ontstaan.
In het algemeen is deze niet pijnlijk en zal de eetlust en het gedrag niet worden beïnvloed. Sommige paarden kunnen een paar dagen het bit niet goed verdragen.
Uw dierenarts kan u adviseren welk vaccinatieschema geschikt is voor uw paard(en):
Basisvaccinatie: twee vaccinaties met een interval van vier weken
Herhalingsvaccinatie:
• Vaccinatie om de 3 maanden
• Bij een droesuitbraak tussen de 3 tot 6 maanden na de basisvaccinatie, geeft een herhalingsvaccinatie een snel herstel van de immuniteit tegen droes.
Het wordt aanbevolen om alle paarden in een stal te vaccineren.

6.Preventie

Verscheidene maatregelen kunnen worden genomen om droes zoveel mogelijk te beperken.
•Probeer contact met andere paarden zoveel mogelijk te vermijden.
•Zorg dat de stal niet overvol wordt.
•Maak vaste/stabiele groepen.
•Houdt nieuwe paarden eerst een aantal weken in quarantaine.
•Vaccineer de paarden tegen droes.
•Vaccineer alle paarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de paardenartsen op telefoonnummer: 0522-238538