Inleiding

Gemiddeld worden teven eens in de zes maanden loops. Sommige rassen (Saarloos wolfshond, sledehonden) kennen zelfs maar een loopsheid per jaar. Tijdens deze loopsheid is de teef maar enkele dagen bereid zich te laten dekken en ook maar enkele dagen vruchtbaar. Voor een fokker is het dus van essentieel belang om dit handjevol vruchtbare dagen van zijn teef te herkennen; immers een gemiste dekking betekent een vertraging in het fokprogramma van een half jaar. Nu zal de loopsheid zelf niet gauw gemist worden, de teef verliest bloed, is van achteren opgezet en aantrekkelijk voor reuen. Echter het juiste dektijdstip bepalen is veel moeilijker, zeker als er geen (ervaren) dekreu in de buurt is.

Progesteron bepaling

Meestal is een teef dekrijp op de dertiende dag van de loopsheid, maar er zijn grote individuele verschillen. In onze praktijk zien we teven die op de 9de dag al vruchtbaar zijn, maar uitschieters naar de 18de dag zijn ook geen uitzondering. Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk om met een simpele bloedtest het ideale dektijdstip vast te stellen. Met deze test wordt het gehalte aan progesteron (zwangerschaps-hormoon) in het bloed bepaald. Op het moment dat de eisprong plaatsvindt vinden we een snelle stijging van het bloed progesteron gehalte en kan een betrouwbaar dekadvies gegeven worden. De resultaten van deze methode zijn goed, het drachtigheidspercentage schommelt rond de 90% (drachtig en nest).

Andere methoden, zoals het maken van uitstrijkjes, glucose bepalingen in vaginaalslijm geven wel een indruk of de teef loops is, maar zijn beslist niet betrouwbaar voor dektijdstipbepaling.

Uitvoering

De praktische uitvoering is simpel. Op de 7e-8e dag van de loopsheid wordt het eerste monster genomen. Is het progesteron nog laag dan moet de test 2 dagen later weer worden herhaald totdat een stijging is vastgesteld. Gemiddeld moet er per teef 2-3 maal bloed afgenomen worden.

Patientenkeuze

In principe komen alle fokteven in aanmerking voor een dergelijke begeleiding, maar zeker als de teef al eens gemist heeft, de reu ver weg woont of er een KI gedaan moet worden loont het de moeite om uw dierenarts te vragen u en uw teef op deze manier te begeleiden.