Krijgt uw kalf genoeg biest binnen?

Kalveren worden nagenoeg zonder antistoffen geboren. Daarom is het binnenkrijgen van biest van essentieel belang voor een goede start van het kalf.

Uw kalf loopt daarbij minder risico voor het oplopen van ziekten en kan zo optimaal groeien. Uit onderzoek blijkt dat zowel kalveren die de eerste 24 uur bij de koe blijven als kalveren die bij de koe worden weggehaald niet allemaal voldoende biest binnenkrijgen. Om u inzicht te geven in de gezondheid en het management van uw kalveren bieden wij aan om in de periode van oktober tot en met november bloed te komen tappen bij 5 kalveren in de leeftijd van 2 tot 7 dagen en een korte vragenlijst af te nemen. Uit dit bloed kunnen we zien wat het niveau aan antistoffen is, wat aangeeft of uw kalf genoeg biest van voldoende kwaliteit heeft binnengekregen.

De actie sluiten we af met een educatieve en gezellige lunchmeeting (datum nog nader te bepalen), waarin we de theorie en uitkomsten van de vragenlijsten en het bloedonderzoeken bespreken.

De prijs voor de actie (bloedtappen en lunchmeeting) komen uit op totaal €75,-.