Lepelaar 70  •  7943 SH Meppel  •  (0522) 238 508
spoedgeval gezelschapsdieren:
(0522) 238 508
spoedgeval landbouwhuisdieren/paard:
(0522) 238 518

Bovine Virus Diarree (BVD)

Verschijnselen BVD niet altijd duidelijk

BVD zorgt voor veel schade en is wijd verspreid in de Nederlandse rundveestapel: 60-70% van de runderen heeft afweerstoffen tegen BVD, op 80-90% van de bedrijven worden dieren met afweerstoffen gevonden en op 30-40% van de bedrijven zijn BVD-dragers aanwezig.

De verschijnselen van BVD zijn niet altijd even duidelijk en specifiek: veel voorkomende symptomen bij BVD zijn: diarree, abortus, vruchtbaarheidsproblemen, zwakke kalveren (blind, achterblijvers), uiergezondheidsproblemen, productiedaling, luchtwegproblemen, verminderde weerstand en sterfte.

Wees bij het zien van één of meerdere van bovengenoemde symptomen altijd bedacht op BVD en laat zo nodig aanvullend onderzoek doen. Omdat het BVD-virus de weerstand onderdrukt zorgt het ervoor dat dieren ook gemakkelijker ziek worden door andere ziekteverwekkers en behandelingen slechter aanslaan. BVD-virus kan zeer lang op een bedrijf circuleren en voortdurend schade aanrichten.

Onderzoek op bedrijven met BVD-problemen heeft aangetoond dat de schade bij een uitbraak al snel oploopt tot 500 euro per koe.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-snuit
DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-grazen

BVD-dragers groot risico

De belangrijkste infectiebron op een besmet bedrijf zijn de ‘dragers’. Dit zijn dieren die tijdens de dracht in de baarmoeder zijn besmet en het virus daardoor als ‘lichaamseigen’ beschouwen.

Het gevolg hiervan is dat deze dieren hun leven lang veel virus uitscheiden en zo de rest van de koppel kunnen besmetten. Door middel van diagnostiek kunnen dragers worden opgespoord en zo snel mogelijk van het bedrijf worden afgevoerd.

Vaccinaties tegen BVD

Vaccinatie is een goede manier om schade door BVD te voorkomen. Het helpt verspreiding bij een nieuwe infectie te beperken en het ontstaan van nieuwe dragers te voorkomen. Het is wel belangrijk om ook de dragers van BVD op te sporen.

Omdat elk jaar 1 op de 10 BVD-vrije bedrijven toch een nieuwe infectie oploopt, is het belangrijk om je veestapel tegen een nieuwe uitbraak te beschermen d.m.v. vaccinatie. Dit kan gezien worden als een goede verzekering die dekking geeft tegen een nieuwe BVD-uitbraak

Tip: Het IBR-vaccin en BVD-vaccin kunnen in één injectie toegediend worden. Het BVD-vaccin wordt dan als oplosmiddel gebruikt voor het IBR-vaccin. Dit werkt uiteraard kostenbesparend en is bovendien minder belastend voor het dier.
Heeft u nog vragen over BVD neem dan gerust contact met ons op.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-eten
DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-weide

BVD-vrij certificering

Voor melkleverende bedrijven is het verplicht om deel te nemen aan een van de BVD-programma's. Certificeren kan op verschillende manieren: via tankmelkonderzoek, bloedonderzoek of oorbiopten. Welke aanpak het beste is, is bedrijfsspecifiek. Dit is afhankelijk van meerdere zaken, zoals een recente infectie, de aanwezigheid van dragers, het vaccineren van dieren en het wel of niet zelf opfokken van jongvee.

U kunt voor advies voor de beste aanpak bij ons terecht. Meer informatie over de verschillende programma's vindt u op de website van de Gezondheidsdienst.