Lepelaar 70  •  7943 SH Meppel  •  (0522) 238 508
spoedgeval gezelschapsdieren:
(0522) 238 508
spoedgeval landbouwhuisdieren/paard:
(0522) 238 518

Vruchtbaarheid koeien

Korte tussenkalftijd ideaal

In de loop der jaren worden de koeien minder snel drachtig. Dit blijkt ook uit cijfers van het NRS. Voor deze trend worden verschillende oorzaken gegeven o.a. een hogere melkproductie en slechter tocht laten zien door de koeien.

Maar ook een hogere werkdruk bij de veehouder veroorzaakt minder tijd voor de tochtwaarneming. Economisch is het aantrekkelijk te streven naar een korte tussenkalftijd.

Met behulp van onder andere de dracht- en tochtcontroles, de vruchtbaarheidsgegevens en gegevens over conditie en voeding van de koeien kan gewerkt worden aan een verbetering van de vruchtbaarheidsresultaten.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-kalf
DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-kop

pir-Dap computersysteem

In het computer systeem pir-Dap kunnen wij als dierenarts uw gegevens met betrekking tot productie, vruchtbaarheid en uiergezondheid analyseren (via CRV). Om ons toegang te verschaffen tot deze data, kunt u ons een machtiging geven.

Mocht u hier interesse in hebben, kunt u hier een van onze dierenartsen naar vragen. Voor de aanmelding zelf worden geen kosten berekend.