Uiergezondheid bij koeien

Mastitis grote kostenpost

Dat mastitis een grote schadepost is blijkt uit de volgende cijfers. Een kwart van de koeien krijgt in de lactatie zichtbare uierontsteking. Er is berekend dat een ziektegeval ongeveer 250 euro kost. Subklinische mastitis, dat wil zeggen een celgetal boven de 250.000 cellen/ml zonder zichtbare problemen, komt tussen de 30 en 60% van de monsternames voor.

Elke 100.000 cellen vermeerdering in de melk geeft een daling van de productie met ongeveer 2%. Naast deze directe kosten moet ook het extra (onplezierige) werk en de onzekerheid in de melkput bij ernstige problemen niet worden vergeten.

Door samen met de dierenarts o.a. naar uitslagen van de melkcontrole (via PIR-DAP), bacteriologisch onderzoek, melkmachine en melktechniek te kijken kan er een gericht plan worden opgesteld om de uiergezondheid op het bedrijf te verbeteren. Een bedrijfsbehandelplan met specifieke antibiotica voor het bedrijf speelt hierbij ook een rol. Na een vastgestelde periode wordt gekeken naar het resultaat van de vernieuwde aanpak.

Verder bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de workshop ‘Uiergezondheid’.

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-vruchtbaarheid