Klauwgezondheid bij koeien

Klauwproblemen zorgt voor veel vroegtijdige afvoer

Na mastitis en vruchtbaarheid zijn klauwproblemen de derde oorzaak van vroegtijdige afvoer van melkkoeien. Ongeveer 20% van de koeien loopt tijdens de lactatie zichtbaar kreupel. Landbouwuniversiteit Wageningen heeft berekend dat klauw- en beenproblemen een doorsnee melkveebedrijf 23 euro per koe per jaar kost.

Bij een koe met een ernstig klauwprobleem wordt een schade van 150 euro geschat. Deze kosten bestaan uit productieverlies, extra arbeid, behandelingskosten en vervroegde afvoer.

Tijdens de bedrijfsbegeleiding kan de klauwgezondheid worden besproken. Vanzelfsprekend spelen huisvesting en voeding hierbij een belangrijke rol. Door verder te kijken naar de stand van de klauwen of door inspectie van enkele koeien in de klauwbekapbox alsmede het bekap- en voetbadmanagement kan er een goed beeld gekregen worden van de problemen die er op een bedrijf spelen.

Ook registratie van de klauwaandoeningen tijdens koppel-bekappen (bv via Digi-klauw) kan een schat van informatie opleveren.
Zie onze aanbieding voor Intra hoof-fit gel!

DAPZWD_dierenartsenpraktijk-meppel_content-koeien-hoof-fit-gel