Bestellingen kunnen gemaild worden naar assistentes@dapzwd.nl